Verkeersregels Qatar

Wanneer mag je in Qatar een auto besturen?

Om in Qatar plaats te nemen achter het stuur van een auto dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.
Uw Nederlandse of Belgische rijbewijs is in Qatar niet geldig. U dient te beschikken over een Internationaal Rijbewijs. Dit internationale rijbewijs dient minimaal 6 maanden geldig te zijn.
Wanneer u voor een langere periode in Qatar verblijft, dient u een Qatarees rijbewijs aan te vragen. Hiervoor dient u een mondeling theorie examen en een praktijk examen af te leggen.

Wat zijn de verkeersregels in Qatar?

Qatar kent maar een beperkte set verkeersregels. Deze verkeersregels wijken op een aantal punten af ten opzichte van de verkeersregels in Nederland of België. De belangrijkste verkeersregels zijn als volgt:

  • In Qatar rijdt men aan de rechterkant van de weg.
  • Het maximaal toegestane promillage alcohol is 0. Indien u als buitenlander toch alcohol gebruikt in het verkeer wordt u vaak direct uitgezet.
  • Handheld bellen is verboden.

Het niet kunnen voldoen aan onder andere deze regels kan leiden tot hoge boetes en inbeslagname van uw rijbewijs of zelfs uitzetting.

Wat is de maximum snelheid in Qatar?

In Qatar zijn geen standaard maximum snelheden. De maximum snelheid wordt bepaald door borden langs de weg en varieert per locatie. Let goed op de maximum snelheid aangezien de Qatarese politie, door het grote aantal dodelijke ongevallen, steeds meer gaat handhaven. Het aantal flitsers neemt de laatste tijd flink toe en de boetebedragen zijn aanzienlijk!